OPŁATY

Młodzież do 18 roku życia – Pakiet START (UWAGA: jest BEZ MEDALU I KOSZULKI)

– do 1 października 2019 r. 20 zł

– po 1 października oraz w biurze zawodów 50 zł (bez możliwości zamówienia medalu i koszulki)

Wrocławska Piątka i Wrocławska Dycha

 Pakiet START (UWAGA: jest BEZ MEDALU I KOSZULKI)

– do 1 października 2019 r. 40 zł

– po  1 października 2019 oraz w biurze zawodów 50 zł (bez możliwości zamówienia medalu i koszulki)

PRZY ZAPISACH MOŻNA ZAMÓWIĆ DODATKOWO:

  • MEDAL FINISHERA – 15 zł
  • KOSZULKĘ FINISHERA – 40 zł

MEDAL I KOSZULKA FINISHERA BĘDĄ DO ODEBRANIA W BIURZE ZAWODÓW, PO PRZEKROCZENIU METY.

Opłat indywidualnych za start oraz za dodatkowe elementy można dokonać jedynie za pośrednictwem płatności on-line dostępnych po zapisaniu się na zawody.

Wpisowe za zawody obejmuje:

– koszty organizacji zawodów, w tym profesjonalne zabezpieczenie medyczne

– chipowy pomiar czasu i pamiątkowy numer startowy z zawodów,

– 1 bufet po piątym kilometrze w biegu na 10 km,

– „outdoor bufet” po biegu,

– udział w losowaniu nagród po zakończeniu zawodów.

Zwrot wpisowego:

– do dnia 30 września 50% wpisowego,

– po 30 września wpisowe nie podlega zwrotowi.

– przepisanie pakietu na innego zawodnika 30 zł. Osoba odstępująca swój pakiet musi napisać do organizatora (na adres: [email protected]) wiadomość o rezygnacji z zawodów, podać dane osoby, na którą ma być przepisany pakiet oraz dołączyć potwierdzenie uiszczenia opłaty za przepisanie. Możliwość przepisania pakietu drogą mailową – do 10 października. Po tym terminie przepisanie jest możliwe tylko w Biurze Zawodów.

Przepisanie w Biurze Zawodów: zawodnik, na którego przepisujemy pakiet, MUSI w biurze zawodów okazać Oświadczenie o zgodzie na przepisanie pakietu podpisane przez właściciela tegoż pakietu.

Osoba, na którą przepisujemy pakiet, MUSI BYĆ JUŻ ZAPISANA!!! My tylko przenosimy płatność, nie podmieniamy zawodników!