Regulamin

Regulamin Biegu 

Wrocławska Dycha i Wrocławska Piątka

10 marca 2018 

 

Cel imprezy:

Popularyzacja imprez biegowych.

Zachęcanie do aktywnego, zdrowego i sportowego trybu życia.

 

Organizator:

Fundacja PRO SPORT PRO LIFE

Platforma Sportów Wytrzymałościowych, www.p-s-w.pl, email: [email protected]

 

Miejsce, termin i dystans zawodów:

Park Tysiąclecia, 10 marca 2019r (niedziela), start biegów: Wrocławska Piątka: godz. 9.30,    Wrocławska Dycha: godz: 11.00, 

Limit czasowy: Wrocławska Piątka: 50min, Wrocławska Dycha: 1h25min

Limit uczestników: Wrocławska Piątka: 500 osób, Wrocławska Dycha: 600 osób.

 

Zgłoszenia

– Zgłoszenia należy dokonać poprzez formularz rejestracyjny umieszczony na stronach: www.wroclawska-10.pl

– W przypadku nie wypełnienia limitu startujących będzie możliwość zapisania się w Biurze Zawodów do 15min przed zawodami.

– Biuro zawodów będzie czynne od 8:00 do 10:45.

 

Program imprezy 

9 marca 2019 r

– 15.00 – 18.00 – odbiór pakietów startowych w Parku Tysiąclecia 

 

10 marca 2019 r. – niedziela – tylko Park Tysiąclecia,

– 8.00 – 10.45 – zapisy, odbiór numerów startowych w Parku Tysiąclecia i weryfikacja zawodników,

– 9.00 – wspólna rozgrzewka dla dystansu 5 km,

– 9.30 – start biegu Wrocławska Piątka,

– 10.30- wspólna rozgrzewka dla dystansu 10km,

– 11.00 – start biegu Wrocławska Dycha,

– ok. 12.30 – oficjalne zakończenie imprezy: uhonorowanie zwycięzców, losowanie nagród.

 

Udział w zawodach

W biegu Wrocławska Piątka mogą wziąć udział wszystkie osoby, które ukończyły 12 lat i w tym przypadku zobowiązane są do dostarczenia przy odbiorze pakietu zgody rodzica lub opiekuna na start.

W biegu Wrocławska Dycha mogą wziąć udział osoby które ukończyły 18 rok życia. 

Wszyscy uczestnicy podczas odbioru numeru startowego zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem celem weryfikacji danych osobowych oraz wieku.

Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie złożenie podpisu pod oświadczeniem o starcie w zawodach na własną odpowiedzialność, które dostępne będzie w biurze zawodów. (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095).

 

Klasyfikacje

Wrocławska Dycha:

Generalna Mężczyzn

Generalna Kobiet

Kategorie Wiekowe: K/M20 (18-29lat), K/M30 (30-39lat),  K/M40 (40-49lat), K50+ , M50, M60+

Warunkiem utworzenia kategorii jest udział minimum 5 osób. W przypadku jak kategoria nie utworzy się zawodnicy są klasyfikowani z kategorią młodszą.

Zwycięzcy kategorii Open nie biorą udziału w klasyfikacji wiekowej.

 

Wrocławska Piątka:

Generalna Mężczyzn

Generalna Kobiet

Kategorie Wiekowe: Młodzik K/M (12-14lat), Junior (15-17lat), Młodzieżowiec (18-21lat), Senior M/K (22-100lat)

Warunkiem utworzenia kategorii jest udział minimum 5 osób. W przypadku jak kategoria nie utworzy się zawodnicy są klasyfikowani z kategorią młodszą.

Zwycięzcy kategorii Open nie biorą udziału w klasyfikacji wiekowej.

 

Nagrody

Wrocławska Dycha Open

1 miejsce Open K i M – puchar Wrocławskiej Dychy + 200 pln

2 miejsce Open K i M – puchar Wrocławskiej Dychy + 150 pln

3 miejsce Open K i M – puchar Wrocławskiej Dychy + 100 pln

 

Wrocławska Piątka Open

1 miejsce Open K i M – puchar Wrocławskiej Dychy + 150 pln

2 miejsce Open K i M – puchar Wrocławskiej Dychy + 100 pln

3 miejsce Open K i M – puchar Wrocławskiej Dychy + 80 pln

 

Dla miejsc 1-3 w kategoriach wiekowych – puchary.

Wszyscy uczestnicy dostaną na mecie pamiątkowe medale.

Dla wszystkich uczestników biegu, na koniec zawodów po uhonorowaniu zwycięzców, odbędzie się tradycyjne losowanie nagród. W tym roku będą to:

  • podamy w późniejszym terminie. 

Ostateczna liczba nagród zależy jeszcze od ustaleń i budżetu imprezy.

 

Wyniki:

Każdy z zawodników dostanie potwierdzenie wyniku na sms, pod warunkiem podania numer telefony przy rejestracji.

Wyniki końcowe będą wydrukowane i rozwieszone na tablicy po zakończonym biegu.

Wyniki będą publikowane na bieżąco na stronie www.datasport.pl, FB zawodów, oraz www.wroclawska-10.pl

 

Opłaty Startowe 

Młodzież do 18 roku życia:

– do 22 lutego 2019 r. – 30 pln

– po 28 lutego oraz w biurze zawodów 2019 r. – 40 pln (bez gwarancji pełnego pakietu startowego)

 

Wrocławska Piątka i Wrocławska Dycha

 Pakiet START (bez koszulki):

– do 22 lutego 2019 r. – 50 pln

– po  28 lutego 2019 oraz w biurze zawodów – 50 pln (bez gwarancji pełnego pakietu startowego i możliwości zamówienia koszulki)

 

Pakiet z KOSZULKĄ +25 pln (techniczna, pamiątkowa koszulka z zawodów).

Opłaty indywidualne można wykonać jedynie za pomocą płatności on-line, dostępnych po zapisaniu się na zawody.

W ramach wpisowego, każdy uczestnik otrzymuje:

– pamiątkowy medal na mecie,

– „outdoor bufet” po biegu,

– chipowy pomiar czasu i pamiątkowy numer z zawodów,

– udział w losowaniu nagród podczas wręczania nagród,

– upominki od sponsorów, o ile znajdziemy sponsorów.

 

Zwrot wpisowego:

– do dnia 31 grudnia 75% wpisowego,

– do dnia 30 stycznia 50% wpisowego,

– po 30 stycznia wpisowe nie podlega zwrotowi,

– przepisanie pakietu na innego zawodnika – 10 pln. Osoba odstępująca swój pakiet musi napisać do organizatora na adres: [email protected],  wiadomość o rezygnacji ze startu, podając jednocześnie dane osoby, na którą ma być przepisany pakiet wraz z potwierdzeniem opłaty za przepisanie. Możliwość przepisania pakietu przez email – do 28 luetego. Później jest to możliwe tylko w Biurze Zawodów. Zawodnik, który chce żeby pakiet był przepisany na niego musi przynieść do biura zawodów oświadczenie o przepisaniu pakietu z podpisem od osoby, na którą pakiet był uprzednio zapisany.

Osoba, na którą przepisujemy pakiet MUSI BYĆ JUŻ ZAPISANA!!! My tylko przenosimy płatność, nie podmieniamy zawodników! 

Przepisanie w Biurze Zawodów: Zawodnik, na którego przepisujemy pakiet, MUSI w biurze zawodów okazać Oświadczenie podpisane przez właściciela pakietu, o zgodzie na przepisanie pakietu.

Nr konta do rozliczeń zniżek drużynowych lub innych spraw: 68 1240 6768 1111 0010 6654 4518 (PeKaO). Fundacja Pro Sport Pro Life, ul.Racławicka 51/4, Wrocław,

 

Postanowienie Końcowe

Organizator zapewnia sanitariaty typu ToiToi.

Organizator zapewnia miejsca do przebrania się i depozyt.

Zawody odbywać się będą bez względu na warunki atmosferyczne.

Obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii zawodników.

Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki.

Młodzież poniżej 18 roku życia startuje za pisemną zgodą rodzica/opiekuna

Protesty należy składać pisemnie w terminie do godziny 12:30 w dniu zawodów. Reklamacje dotyczące czasów proszę składać w namiotu pomiaru czasu lub emailem na adres: [email protected]

Wszystkich zawodników startujących w biegu Wrocławska Piątka i Wrocławska Dycha obowiązuje niniejszy regulamin.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn.

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian oraz ostatecznej interpretacji regulaminu, który będzie dostępny w biurze zawodów.

 

 

PLATFORMA SPORTÓW WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH