TRASA ZAWODÓW

Pętla – 5 km

Wrocławska Dycha – 2 pętle

Wrocławska Piątka – 1 pętla

Plan sytuacyjny