REGULAMIN edycja jesienna

Regulamin Biegu

Wrocławska Dycha i Wrocławska Piątka

20 października 2019r.

Cel imprezy:

Popularyzacja imprez biegowych.

Zachęcanie do aktywnego, zdrowego i sportowego trybu życia.

Organizator:

Fundacja PRO SPORT PRO LIFE

Platforma Sportów Wytrzymałościowych, www.p-s-w.pl, email: [email protected]

Miejsce, termin i dystans zawodów:

Park Tysiąclecia, 20 października 2019 roku (niedziela),

start biegów:

Wrocławska Piątka: godz. 9.30, 

Wrocławska Dycha: godz: 11.00.

Limit czasowy: Wrocławska Piątka: 50 min, Wrocławska Dycha: 1 h 25 min.

Limit uczestników: Wrocławska Piątka: 300 osób, Wrocławska Dycha: 500 osób.

Zgłoszenia

– Zgłoszenia należy dokonać poprzez formularz rejestracyjny

– W przypadku nie wypełnienia limitu startujących będzie możliwość zapisania się w Biurze Zawodów do 15 min przed zawodami.

– Biuro zawodów będzie czynne od 8:00 do 10:45.

Program imprezy 

20 października 2019 r. – Park Tysiąclecia,

– 8.00-10.45 – zapisy, odbiór numerów startowych w Parku Tysiąclecia i weryfikacja zawodników,

– 9.00 – wspólna rozgrzewka dla dystansu 5 km,

– 9.30 – start biegu Wrocławska Piątka,

– 10.30- wspólna rozgrzewka dla dystansu 10 km,

– 11.00 – start biegu Wrocławska Dycha,

– ok. 12.30 – oficjalne zakończenie imprezy: uhonorowanie zwycięzców, losowanie nagród.

Udział w zawodach

W biegu Wrocławska Piątka mogą wziąć udział wszystkie osoby, które ukończyły 12 lat i w tym przypadku zobowiązane są do dostarczenia przy odbiorze pakietu zgody rodzica lub opiekuna na start w zawodach. Zgoda rodzica do pobrania: zgoda-opiekunów

W biegu Wrocławska Dycha mogą wziąć udział osoby które ukończyły 18 lat.

Wszyscy uczestnicy podczas odbioru numeru startowego muszą posiadać dokument ze zdjęciem celem weryfikacji danych osobowych oraz wieku.

Odbiór pakietu startowego w czyimś imieniu możliwy jest wyłącznie za okazaniem w biurze zawodów UPOWAŻNIENIA DO ODBIORU podpisanego przez Zawodnika oraz dowodu osobistego osoby odbierającej pakiet. Druk upoważnienia do pobrania: Upoważnienie do odbioru pakietu

Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie złożenie podpisu pod oświadczeniem o starcie w zawodach na własną odpowiedzialność. Oświadczenie to będzie dostępne w biurze zawodów. (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095).

Klasyfikacje

Wrocławska Dycha:

Generalna Mężczyzn

Generalna Kobiet

Kategorie Wiekowe: K/M 20 (18-29 lat), K/M 30 (30-39 lat),  K/M 40 (40-49 lat), K 50+ , M 50, M 60+

Warunkiem utworzenia kategorii jest udział minimum 5 osób. W przypadku nie utworzenia kategorii zawodnicy są klasyfikowani z kategorią młodszą.

Zwycięzcy kategorii Open nie biorą udziału w klasyfikacji wiekowej.

Wrocławska Piątka:

Generalna Mężczyzn

Generalna Kobiet

Kategorie Wiekowe: Młodzik K/M (12-14 lat), Junior K/M (15-17 lat), Młodzieżowiec K/M (18-21 lat), Senior M/K (22-100 lat)

Warunkiem utworzenia kategorii jest udział minimum 5 osób. W przypadku nie utworzenia kategorii zawodnicy są klasyfikowani z kategorią młodszą.

Zwycięzcy kategorii Open nie biorą udziału w klasyfikacji wiekowej.

Nagrody

Wrocławska Dycha Open

1 miejsce Open K i M – statuetka Wrocławskiej Dychy + 200 zł

2 miejsce Open K i M – statuetka Wrocławskiej Dychy + 150 zł

3 miejsce Open K i M – statuetka Wrocławskiej Dychy + 100 zł

Wrocławska Piątka Open

1 miejsce Open K i M – statuetka Wrocławskiej Dychy + 150 zł

2 miejsce Open K i M – statuetka Wrocławskiej Dychy + 100 zł

3 miejsce Open K i M –statuetka Wrocławskiej Dychy + 80 zł

Dla miejsc 1-3 w kategoriach wiekowych – statuetki.

Dla wszystkich uczestników biegu, na koniec zawodów po uhonorowaniu zwycięzców, odbędzie się tradycyjne losowanie nagród. W tym roku będą to:

  • podamy w późniejszym terminie.

Ostateczna liczba nagród zależy jeszcze od ustaleń i budżetu imprezy.

Wyniki:

Każdy z zawodników dostanie potwierdzenie wyniku SMS-em (warunkiem jest podanie numeru telefonu przy rejestracji).

Wyniki końcowe zostaną wydrukowane i rozwieszone na tablicy po zakończonym biegu.

Wyniki będą publikowane na bieżąco na stronie www.datasport.pl, FB zawodów, oraz na stronie www.wroclawska-10.pl

Opłaty Startowe 

Młodzież do 18 roku życia – Pakiet START (UWAGA: jest BEZ MEDALU I KOSZULKI)

– do 1 października 2019 r. – 20 zł

– po 1 października oraz w biurze zawodów – 50 zł (bez możliwości zamówienia medalu i koszulki)

Wrocławska Piątka i Wrocławska Dycha

 Pakiet START (UWAGA: jest BEZ MEDALU I KOSZULKI)

–  do 1 października 2019 r. – 40 zł

– po  1 października oraz w biurze zawodów – 50 zł (bez możliwości zamówienia medalu i koszulki)

PRZY ZAPISACH MOŻNA ZAMÓWIĆ:

  • MEDAL FINISHERA W10 – 15 zł
  • KOSZULKĘ FINISHERA – 40 zł

MEDAL I KOSZULKA FINISHERA BĘDĄ DO ODEBRANIA W BIURZE ZAWODÓW PO PRZEKROCZENIU METY.

Opłat indywidualnych za start oraz za dodatkowe elementy można dokonać jedynie za pośrednictwem płatności on-line dostępnych po zapisaniu się na zawody.

Wpisowe za zawody pokrywa:

– koszty organizacji zawodów, w tym profesjonalne zabezpieczenie medyczne

– chipowy pomiar czasu i pamiątkowy numer startowy z zawodów,

– 1 bufet po piątym kilometrze w biegu na 10 km,

– „outdoor bufet” po biegu,

– udział w losowaniu nagród po biegu.

Zwrot wpisowego:

– do dnia 30 września 50% wpisowego,

– po 30 września wpisowe nie podlega zwrotowi.

– przepisanie pakietu na innego zawodnika 30 zł. Osoba odstępująca swój pakiet musi napisać do organizatora wiadomość o rezygnacji ze startu (adres: [email protected]), podając jednocześnie dane osoby, na którą ma zostać przepisany pakiet oraz potwierdzenie uiszczenia opłaty za przepisanie. Możliwość przepisania pakietu drogą mailową tylko do 10 października. Po tym terminie przepisanie pakietu jest możliwe jedynie w Biurze Zawodów.

Przepisanie w Biurze Zawodów: zawodnik, na którego przepisujemy pakiet, MUSI w biurze zawodów okazać Oświadczenie o zgodzie na przepisanie pakietu podpisane przez właściciela tegoż pakietu. Osoba, na którą przepisujemy pakiet, MUSI BYĆ JUŻ ZAPISANA!!! My tylko przenosimy płatność, nie podmieniamy zawodników! 

Postanowienie Końcowe

Organizator zapewnia sanitariaty typu ToiToi.

Organizator zapewnia miejsca do przebrania się i depozyt.

Zawody odbywać się będą bez względu na warunki atmosferyczne.

Obowiązek ubezpieczenia się od następstw nieszczęśliwych wypadków leży po stronie zawodników.

Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki.

Młodzież poniżej 18 roku życia startuje za pisemną zgodą rodzica/opiekuna

Protesty należy składać pisemnie w terminie do godziny 12:30 w dniu zawodów. Reklamacje dotyczące czasów proszę składać w namiocie pomiaru czasu lub drogą mailową na adres: [email protected]

Wszystkich zawodników startujących w biegu Wrocławska Piątka i Wrocławska Dycha obowiązuje niniejszy regulamin.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn, zmiany terminu zawodów oraz zmiany trasy.

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian oraz ostatecznej interpretacji regulaminu, który będzie dostępny w biurze zawodów.

PLATFORMA SPORTÓW WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH