OPŁATY

OPŁATY STARTOWE 

Młodzież do 18 roku życia – Pakiet START (UWAGA: jest BEZ MEDALU I KOSZULKI)

– do 28 lutego 2020 r. – 20 zł

– od 1 marca 2020 oraz w biurze zawodów – 40 zł (bez możliwości zamówienia koszulki)

Wrocławska Piątka i Wrocławska Dycha

 Pakiet START (UWAGA: jest BEZ MEDALU I KOSZULKI)

–  do 15 stycznia 2020 r. – 40 zł

– od 16 stycznia 2020 r. – 50 zł,

– od 1 marca 2020 oraz w biurze zawodów – 50 zł (bez możliwości zamówienia koszulki)

PRZY ZAPISACH MOŻNA ZAMÓWIĆ:

  • MEDAL FINISHERA W10 – 15 zł (jest wręczany na mecie)
  • KOSZULKĘ Wrocławska Dycha – tu rozpoczynam sezon – 40 zł (odbieramy razem z pakietem startowym)

Opłat indywidualnych za start oraz za dodatkowe elementy można dokonać jedynie za pośrednictwem płatności on-line dostępnych po zapisaniu się na zawody.

Wpisowe za zawody pokrywa:

– koszty organizacji zawodów,

– chipowy pomiar czasu i pamiątkowy numer startowy z zawodów,

– „outdoor bufet” po biegu, kto startował ten wie, że jest obfity,

– udział w losowaniu nagród po biegu.

ZWROT WPISOWEGO

– do dnia 28 lutego – 75% wpisowego,

– od 1 marca – brak możliwości zwrotu wpisowego.

– przepisanie pakietu na innego zawodnika – 15 zł. Osoba odstępująca swój pakiet musi napisać do organizatora wiadomość o rezygnacji ze startu (adres: [email protected]), podając jednocześnie dane osoby, na którą ma zostać przepisany pakiet oraz potwierdzenie uiszczenia opłaty 15zł za przepisanie (na konto PNB Paribas 31 1750 0012 0000 0000 4078 5426). Możliwość przepisania pakietu drogą mailową tylko do 1 marca. Po tym terminie przepisanie pakietu jest możliwe jedynie w Biurze Zawodów.

Przepisanie w Biurze Zawodów: zawodnik, na którego przepisujemy pakiet, MUSI w biurze zawodów okazać Oświadczenie o zgodzie na przepisanie pakietu podpisane przez właściciela tegoż pakietu.

Osoba, na którą przepisujemy pakiet, MUSI BYĆ JUŻ ZAPISANA!!! My tylko przenosimy płatność, nie podmieniamy zawodników!