REGULAMIN edycja wiosenna

Wrocławska Dycha i Wrocławska Piątka

13 marca 2022

edycja wiosenna

CEL NASZYCH DZIAŁAŃ

Popularyzacja biegania i spędzania czasu aktywnie na świeżym powietrzu.

Zachęcanie do aktywnego, zdrowego i sportowego trybu życia.

ORGANIZATOR

Klub Sportowy TMTeam

MIEJSCE, DYSTANS I TERMIN

Miejsce startu: Park Tysiąclecia, ul.Graniczna, Wrocław.

Data: 13 marca 2022 roku (niedziela).

Godziny Startów:
– Wrocławska Dycha: godz. 11.00.
– Wrocławska Piątka: godz. 11.15
Godziny mogą ulec zmianie w zależności od możliwości związanych z obostrzeniami sanitarnymi.

Limity czasowe:
– Wrocławska Piątka: 50 min,
– Wrocławska Dycha: 1h25min.

Limity zawodników:
– Wrocławska Piątka: 200 osób,
– Wrocławska Dycha: 500 osób.

ZGŁOSZENIA

1. Zgłoszenia należy dokonać poprzez formularz rejestracyjny umieszczony na stronie zawodów.
2. W przypadku nie wypełnienia limitu startujących będzie możliwość zapisania się w Biurze Zawodów do 15 min przed zawodami.
3. Biuro zawodów będzie czynne od 9:00 do 10:30.

HARMONOGRAM

12 marca 2022 r. – Wrocław Fashion Outlet,

– 10:00-18:00 – odbiór pakietów startowych w centrum handlowym Wrocław Fashion OutletGraniczna 2, 54-610 Wrocław.

13 marca 2022 r. – Park Tysiąclecia,

– 9.00-10.30 – zapisy, odbiór numerów startowych w Parku Tysiąclecia i weryfikacja zawodników,
– 10.35 – wspólna rozgrzewka dla obydwu dystansów,
– 11.00 – start biegu Wrocławska Dycha,
– 11.15 – start biegu Wrocławska Piątka,
– ok. 12.20 – oficjalne zakończenie imprezy: uhonorowanie zwycięzców, losowanie nagród.

UDZIAŁ W ZAWODACH

  1. W biegu Wrocławska Piątka mogą wziąć udział wszystkie osoby, które ukończyły 12 lat.

2. W biegu Wrocławska Dycha mogą wziąć udział osoby które ukończyły 18 lat.

3. Wszyscy uczestnicy podczas odbioru numeru startowego muszą posiadać dokument ze zdjęciem celem weryfikacji danych osobowych oraz wieku.

4. Odbiór pakietu startowego w czyimś imieniu możliwy jest wyłącznie za okazaniem w biurze zawodów UPOWAŻNIENIA DO ODBIORU podpisanego przez Zawodnika oraz dowodu osobistego osoby odbierającej pakiet. Druk upoważnienia do pobrania: <Upoważnienie do odbioru pakietu>

KLASYFIKACJE

Wrocławska Dycha
1. Generalna Mężczyzn.
2. Generalne Kobiet.
3. Klasyfikacje wiekowe: K/M 20 (18-29 lat), K/M 30 (30-39 lat),  K/M 40 (40-49 lat), K 50+ , M 50, M 60+

Wrocławska Piątka
1. Generalna Mężczyzn.
2. Generalne Kobiet.
3. Klasyfikacje wiekowe: Młodzik K/M (12-15 lat), Młodzieżowiec K/M (16-18 lat), Junior K/M (19-29 lat), Senior M/K (30-100 lat)

Zwycięzcy kategorii Open nie biorą udziału w klasyfikacji wiekowej podczas wręczania nagród.

Warunkiem utworzenia kategorii jest udział minimum 5 osób. W przypadku nie utworzenia kategorii zawodnicy są klasyfikowani z kategorią młodszą.

NAGRODY

Wrocławska Dycha Open
1 miejsce Open K i M – puchar Wrocławskiej Dychy + 300 zł
2 miejsce Open K i M – puchar Wrocławskiej Dychy + 200 zł
3 miejsce Open K i M – puchar Wrocławskiej Dychy + 100 zł

Wrocławska Piątka Open
1 miejsce Open K i M – puchar Wrocławskiej Dychy + 200 zł
2 miejsce Open K i M – puchar Wrocławskiej Dychy + 100 zł
3 miejsce Open K i M – puchar Wrocławskiej Dychy + 100 zł

Dla miejsc 1-3 w kategoriach wiekowych – statuetki.

Mamy nadzieję, że jak w ubiegłych latach, dla wszystkich uczestników, na koniec zawodów po uhonorowaniu zwycięzców, odbędzie się tradycyjne losowanie nagród. Listę nagród podamy w późniejszym terminie, będzie uzależniona od budżetu imprezy i ilości uczestników.

WYNIKI

1. Każdy z uczestników dostanie potwierdzenie wyniku SMS-em (warunkiem jest podanie numeru telefonu przy rejestracji).
2. Wyniki końcowe zostaną wydrukowane i rozwieszone na tablicy po zakończonym biegu lub wyświetlone na telebimie.
3. Wyniki będą publikowane na bieżąco na stronie www.datasport.pl, FB zawodów, oraz na stronie www.wroclawska-10.pl.

OPŁATY STARTOWE 

Wpisowe za zawody pokrywa:

– koszty organizacji zawodów: obsługi technicznej, medialnej, obsługi zawodników, transport, rozładunek i przechowywanie sprzętu, nagłośnienie, speaker, DJ, obsługa wolontariatu, wyżywienie, przygotowanie i zakup pakietów startowych oraz wszelkich inne wydatki z prowadzeniem działalności: księgowość, biuro, telefony, ksero, drukowanie, produkcje grafik, teksów, FB, www, jak i inne.
– koszty profesjonalnego zabezpieczenia medycznego,
– chipowy pomiar czasu i bezzwrotny numer startowy z zawodów,
– pamiątkowy medal na mecie zawodów dla każdego finishera,
– bufet na 5tym kilometrze oraz „outdoor bufet” po biegu, kto startował ten wie, że jest obfity,
– udział w losowaniu nagród po biegu,
– tak, również z tej kwoty pokrywane są wynagrodzenia osób obsługujących event.

CENY PAKIETÓW 2022

Młodzież do 18 roku życia

– do 31 stycznia 2022 r. – 50 zł
– od 13 marca 2022 – 60 zł
– w biurze zawodów – 60 zł (bez gwarnbcji pełnego pakietu)

Pozostali zwodnicy – Wrocławska Piątka i Wrocławska Dycha

Pakiet START

–  do 31 stycznia 2022 – 80 zł
– do 13 marca 2022 – 90 zł
– w biurze zawodów – 90 zł (bez gwarancji pełnego pakietu)

PRZY ZAPISACH MOŻNA ZAMÓWIĆ: 

KOSZULKĘ Wrocławska Dycha – w HIT’owej cenie 25 zł!!! (bardzo dobrej jakości koszulka techniczna, którą odbieramy razem z pakietem startowym, cena takiej koszulki w detalu to 60-80pln)

Opłat indywidualnych za start oraz za dodatkowe elementy można dokonać jedynie za pośrednictwem płatności on-line dostępnych po zapisaniu się na zawody.

ZWROT WPISOWEGO

– do dnia 31 stycznia – 75% wpisowego, – od 1 lutego – brak możliwości zwrotu wpisowego oraz przepisywania zawodników.

– przepisanie pakietu na innego zawodnika – 20 zł i odbywa się to w panelu datasport.

ZAPISANI W ROKU 2020

Wszystkie osoby z odgórnie odwołanych zawodów w roku 2020:
– mogli otrzymać pakiet, będąc w ubiegłym roku w parku – my tam byliśmy i pakiety zostały rozdawane wszystkim, którzy przyszli,
– każdy kto napisał maila w sprawie pakietu – otrzymał go pocztą.

Jednocześnie, każdy kto miał startować w ubiegłym roku otrzymuje 50% zniżkę na start w roku 2022, którą można zrealizować podczas zapisów.

UWAGA. Ze zniżki można skorzystać tylko do 28 lutego!

W tym roku, jeśli cokolwiek zagrozi organizacji Wrocławskiej Dychy i będziemy zmuszeni zawody przenieść na inny termin – jesteśmy na to przygotowani i w takim przypadku będziemy realizować pełny zwrot wpłaconych środków.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zapewnia sanitariaty typu ToiToi.
2. Organizator zapewnia miejsca do przebrania się i depozyt.
3. Zawody odbywać się będą bez względu na warunki atmosferyczne.
4. Obowiązek ubezpieczenia się od następstw nieszczęśliwych wypadków leży po stronie zawodników i jest to możliwe np podczas zapisów, jednakże ubezpieczenia są organizowane przez firmę Datasport i odbywa się to poza organizatorem. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za realizację ubezpieczeń.
5. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki.
6. Młodzież poniżej 18 roku życia startuje za pisemną zgodą rodzica/opiekuna i takie oświadczenie podpisuje się online, przy zapisach.
7. Protesty należy składać pisemnie w terminie do godziny 12:30 w dniu zawodów. Reklamacje dotyczące czasów proszę składać w namiocie pomiaru czasu lub drogą mailową na adres: [email protected]
8. Wszystkich zawodników startujących w biegu Wrocławska Piątka i Wrocławska Dycha obowiązuje niniejszy regulamin i zapisując się akceptujesz przyjęte zasady.
9. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn, zmiany terminu zawodów oraz zmiany trasy.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian oraz ostatecznej interpretacji regulaminu, który będzie dostępny w biurze zawodów.

Klub Sportowy TMTeam