REGULAMIN W10 SYLWESTER

Regulamin Biegu

Wrocławska Dycha i Wrocławska Piątka

31 grudnia 2021r.

Cel imprezy:

Popularyzacja imprez biegowych.

Zachęcanie do aktywnego, zdrowego i sportowego trybu życia, nawet w sylwestra.

Organizator:

KS TMTeam

Miejsce, termin i dystans zawodów:

Park Grabiszyński 31 grudnia 2021 roku,

Start biegów:

Wrocławska Dycha: godz: 11.00.

Wrocławska Piątka: godz. 11.15, 

Limit czasowy: Wrocławska Piątka: 50 min, Wrocławska Dycha: 1 h 25 min.

Limit uczestników: Wrocławska Piątka: 500 osób, Wrocławska Dycha: 500 osób.

Zgłoszenia

– Zgłoszenia należy dokonać poprzez formularz rejestracyjny: https://wroclawska-10.pl/w10-sylwester/zapisy

– W przypadku nie wypełnienia limitu startujących będzie możliwość zapisania się w Biurze Zawodów do startu zawodów.

– Biuro zawodów będzie czynne od 8:30 do 10:55.

Program imprezy 

31 grudnia 2021 r. – Park Grabiszyński (wejście od ul.Racławickiej),

– 8.00-10.45 – zapisy, odbiór numerów startowych w Parku Grabiszyńskim i weryfikacja zawodników,

– 9.10 – wspólna rozgrzewka dla dystansu 5 km,

– 10.35 – wspólna rozgrzewka dla dystansu 10 km,

– 11.00 – start biegu Wrocławska Dycha,

– 11.15 – start biegu Wrocławska Piątka,

– ok. 12.30 – oficjalne zakończenie imprezy: uhonorowanie zwycięzców, losowanie nagród.

Udział w zawodach

W biegu Wrocławska Piątka mogą wziąć udział wszystkie osoby, które ukończyły 16 lat i w tym przypadku zobowiązane są do dostarczenia przy odbiorze pakietu zgody rodzica lub opiekuna na start w zawodach. Zgoda rodzica do pobrania: zgoda-opiekunów

W biegu Wrocławska Dycha mogą wziąć udział osoby które ukończyły 18 lat.

Wszyscy uczestnicy podczas odbioru numeru startowego muszą posiadać dokument ze zdjęciem celem weryfikacji danych osobowych oraz wieku.

Odbiór pakietu startowego w czyimś imieniu możliwy jest wyłącznie za okazaniem w biurze zawodów UPOWAŻNIENIA DO ODBIORU podpisanego przez Zawodnika oraz dowodu osobistego osoby odbierającej pakiet. Druk upoważnienia do pobrania: Upoważnienie do odbioru pakietu

Klasyfikacje

Wrocławska Dycha:

Open K i Open M

Kategorie Wiekowe: K/M 20 (18-29 lat), K/M 30 (30-39 lat),  K/M 40 (40-49 lat), K 50+ , M 50, M 60+.

Warunkiem utworzenia kategorii jest udział minimum 5 osób. W przypadku nie utworzenia kategorii zawodnicy są klasyfikowani z kategorią młodszą.

Zwycięzcy kategorii Open nie biorą udziału w klasyfikacji wiekowej.

Wrocławska Piątka:

Open M i Open K

Kategorie Wiekowe: Junior K/M (16-19 lat), K/M 20 (20-29 lat), K/M 30 (30-39 lat), K/M 40 (40-49 lat), K 50+, M50, M60+.

Warunkiem utworzenia kategorii jest udział minimum 5 osób. W przypadku nie utworzenia kategorii zawodnicy są klasyfikowani z kategorią młodszą.

Zwycięzcy kategorii Open nie biorą udziału w klasyfikacji wiekowej.

Nagrody

Wrocławska Dycha Open

1 miejsce Open K i M – statuetka Wrocławskiej Dychy + 300 zł

2 miejsce Open K i M – statuetka Wrocławskiej Dychy + 200 zł

3 miejsce Open K i M – statuetka Wrocławskiej Dychy + 150 zł

Wrocławska Piątka Open

1 miejsce Open K i M – statuetka Wrocławskiej Dychy + 200 zł

2 miejsce Open K i M – statuetka Wrocławskiej Dychy + 150 zł

3 miejsce Open K i M –statuetka Wrocławskiej Dychy + 100 zł

Dla miejsc 1-3 w kategoriach wiekowych – statuetki.

Dla wszystkich uczestników biegu, na koniec zawodów po uhonorowaniu zwycięzców, odbędzie się tradycyjne losowanie nagród. W tym roku będą to:

 • podamy w późniejszym terminie.

Ostateczna liczba nagród zależy jeszcze od ustaleń i budżetu imprezy.

Wyniki:

Każdy z zawodników dostanie potwierdzenie wyniku SMS-em (warunkiem jest podanie numeru telefonu przy rejestracji).

Wyniki końcowe zostaną wydrukowane i rozwieszone na tablicy po zakończonym biegu.

Wyniki będą publikowane na bieżąco na stronie www.datasport.pl, FB zawodów, oraz na stronie www.wroclawska-10.pl

Opłaty Startowe 

Pakiet START zawiera:

 • profesjonalne skarpety biegowe #DASHRADE Wrocławska Dycha,
 • pamiątkowy medal dla finisherów otrzymywany na mecie,
 • pamiątkowy, imienny numer startowy z chipem,
 • bufety na trasie zawodów i w strefie finishera 
 • koszty zabezpieczenia medycznego,
 • koszty organizacji zawodów i zabezpieczenia tras
 • nagrody finansowe i niefinansowe dla zawodników. 
 • udział w losowaniu nagród po biegu.

Wrocławska Piątka

 • do 30 listopada 2021r. – 70 zł,
 • do 15 grudnia 2021r. – 80 zł,
 • po 15 grudnia 2021r. – 80 zł, (bez gwarancji pełnego pakietu)

Wrocławska Dycha

 • do 30 listopada 2021r. – 80 zł,
 • do 15 grudnia 2021r. – 90 zł,
 • po 15 grudnia 2021r. – 90 zł, (bez gwarancji pełnego pakietu)

Przy zapisach można zamówić SYLWESTROWĄ KOSZTULKĘ FINISZERA W10 – 40 zł. (bardzo dobrej jakości koszulka techniczna).

Opłat indywidualnych za start oraz za dodatkowe elementy można dokonać jedynie za pośrednictwem płatności on-line dostępnych po zapisaniu się na zawody.

Zwrot wpisowego

UWAGA: W przypadku braku możliwości organizacji zawodów z powodu obostrzeń covidowych, na które w oczywisty sposób nie mamy wpływu oraz w przypadku bardzo niepewnej sytuacji, która będzie skutkowała decyzją o przeniesieniu, wszyscy zapisani automatycznie zostaną przeniesieni na termin wiosennej Wrocławskiej Dychy – 13 marca 2022, a jeśli ta będzie odwołana to na kolejną – letnią edycję – 2 lipca 2022. A w przypadku rezygnacji z kolejnego startu obowiązywać będą ogólne zasady dotyczące rezygnacji.

– w przypadku rezygnacji do 15 grudnia – zwrot 70% wpisowego, po tym terminie nie będzie możliwości rezygnacji ani przepisania na innego zawodnika.

– przepisanie pakietu na innego zawodnika 30 zł. Osoba odstępująca swój pakiet musi napisać do organizatora wiadomość o rezygnacji ze startu (adres: [email protected]), podając jednocześnie dane osoby, na którą ma zostać przepisany pakiet oraz potwierdzenie uiszczenia opłaty za przepisanie. Możliwość przepisania pakietu drogą mailową tylko do 15 grudnia. Po tym terminie przepisanie pakietu nie będzie możliwe.

Postanowienie Końcowe

Organizator zapewnia sanitariaty typu ToiToi.

Organizator zapewnia miejsca do przebrania się i depozyt.

Zawody odbywać się będą bez względu na warunki atmosferyczne.

Obowiązek ubezpieczenia się od następstw nieszczęśliwych wypadków leży po stronie zawodników.

Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki.

Młodzież poniżej 18 roku życia startuje za pisemną zgodą rodzica/opiekuna

Protesty należy składać pisemnie w terminie do godziny 12:30 w dniu zawodów. Reklamacje dotyczące czasów proszę składać w namiocie pomiaru czasu lub drogą mailową na adres: [email protected]

Wszystkich zawodników startujących w biegu Wrocławska Piątka i Wrocławska Dycha obowiązuje niniejszy regulamin.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn, zmiany terminu zawodów oraz zmiany trasy.

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian oraz ostatecznej interpretacji regulaminu, który będzie dostępny w biurze zawodów.

KS TMTeam